Biografija

Lični podaci

 • Datum rođenja:  18. februar 1971.
 • Mesto rođenja:   Kruševac, Republika Srbija
 • Prosečna ocena tokom studija 9,63

Obrazovanje

 • 2014 Prijavljena tema doktorske disertacije pod nazivom “Značaj mapiranja limfnog čvora stražara (sentinel nodusa) u određivanju stadijuma endometrijalnog karcinoma”, mentor Prof dr Vladimir Pažin
 • 2014 Dodeljen naziv Primarijus od strane Ministarstva zdravlja
 • 2013/2014 Upisana subspecijalizacija iz oblasti Onkologija
 • 1997/98-2002 Specijalizacija iz ginekologije i akušerstva, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, komisija Prof. Dr Darko Plećaš, Prof Dr Vojislav Žižić i Prof Dr Dražen Milačić- odličan uspeh
 • 1996/97-2000. Magistarske studije iz Kliničke i primenjene anatomije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, stečen naziv magistra medicinskih nauka
 • 1989/90-1996. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, prosečna ocena 9.63
 • 1985-1989. Osma beogradska gimnazija- današnja Treća beogradska gimnazija, Beograd, tehničar za biohemiju i molekularnu biologiju prirodno-tehničke struke- odličan uspeh.
 • 1985 Završio osnovno obrazovanje, škola Vuk Karadžić- Kruševac

Kretanje u službi

 • 2014. Šef odseka onkološke hirurgije Odeljenja preoperativne pripreme
 • 2013. Specijalista ginekologije i akušerstva na odeljenju Preoperativne pripreme
 • 2009-2013. Specijalista ginekologije i akušerstva na odeljenju za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja, specijalističko – konsultativne preglede, dijagnostičku obradu i prijem pacijenata na bolničko lečenje, organizacija rada konzilijuma za maligne bolesti i učestvovanje u radu istog kao predsednik
 • 2005-2009. Specijalista ginekologije i akušerstva na odeljenju preoperativne pripreme pacijenata GAK „Narodni front“
 • 2002-2005. Specijalista ginekologije i akušerstva na odeljenju urgentne ginekologije GAK „Narodni front“
 • 1998. Zaposlen na GAK „Narodni front“
 • 1996. Ugovor o radu Klinički centar Srbije – pripravnički staž

Članstva

 • Član Udruženja za Ginekološku Onkologiju Srbije.
 • Član ESGO- European society of gynecological oncology
 • Blagajnik Ginekološko akušerske sekcije SLD
 • GeneralniSekretar Udruženja Ginekologa Onkologa Srbije
 • Srpsko lekarsko društvo

Veštine

 • rad na računaru na programima Microsoft Word, Outlook Express, Internet explorer, Power point

Strani jezik

 • engleski

Predmeti edukacije i oblasti istraživanja

Ginekologija i akušerstvo, ginekološka onkologija, ginekološka urologija, ginekološka dijagnostička i terapijska endoskopija.

 • 2014. IV MD Anderson International Conference in Gynecologyc Oncology, Madrid
 • 2014. 4rd International Video Workshop on Radical Surgery in Gynecological Oncology, Prague
 • 2013. Stručno usavršavanje u Opštoj bolnici u Subotici, oblast – ginekološka laparoskopija
 • 2013. The 18 th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology and infertility – COGI
 • 2013. 18th International Meeting of the Euroepan Society of Gynecological Oncology, Liverpool
 • 2013. Međunarodni kongres i 2. hrvatski simpozij o prevenciji i liječenju početnog raka vrata maternice,Zagreb, Croatia.
 • 2012. 3rd International Video Workshop on Radical Surgery in Gynecological Oncology, Prague
 • 2012. Progress and Controversies in Gynecologic Oncology Conference, Barcelona
 • 2012. III MD Anderson International Conference in Gynecologyc Oncology, Madrid
 • 2011. 17th International Meeting of the Euroepan Society of Gynecological Oncology, Milan
 • 2011. Stručni sastanak “Karcinom grlića materice”- Negotin, UGOS, edukativni kurs.
 • 2010. II MD Anderson International Conference in Gynecologyc Oncology, Madrid
 • 2010. Stručno usavršavanje na Urološkoj klinici – Klinički centar Srbije, Medicinski fakultet  Univerziteta u Beogradu
 • 2010. Savremeni trendovi u ginekološkoj onkologiji – UGOS, edukativni kurs II kategorije
 • 2010. 13th Biennial Meeting of the International Gynecologic Cancer Society – IGCS, Prague
 • 2010. Cervikalni karcinom Ia-Ib- mogućnost dijagnostike i terapijski modalitet lečenja – Institut za onkologiju Vojvodine- Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju, edukativni kurs I kategorije
 • 2010. Primena imidžing metoda i laparoskopije u ginekološkoj onkologiji- edukativni kurs – UGOS – ESGO, edukativni kurs I kategorije
 • 2008. 2nd International Video Workshop on Radical Surgery in Gynecologycal Oncology – IVWESGO, Prague
 • 1998. Workshop Asistirana humana reprodukcija
 • 1992/93. volonter na Katedri anatomije, Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beograd
 • 1991/92. volonter na Katedri anatomije, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • 1990/91. volonter na Katedri hemije, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Nagrade

 • 1993/94. Nagrada Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu za odličan uspeh i postignute rezultate tokom studija medicine
 • 1992/93. Nagrada Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu za odličan uspeh i postignute rezultate tokom studija medicine
 • 1991/92. Nagrada Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu za odličan uspeh i postignute rezultate tokom studija medicine
 • 1990/91. Nagrada Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu za odličan uspeh i postignute rezultate tokom studija medicine

Naučni projekti

 • Jačanje kapaciteta centra za dijagnostiku i lečenje i izrada modela za praćenje i evaluaciju toka lečenja žena obolelih od malignih ginekoloških oboljenja u GAK Narodni front – Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, član tima

Naučni rad

 • 2014. U organizaciji Udruženja za borbu protiv raka jajnika “Progovori” i Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, učesnik sa temom “Otkrivanje raka janika – faktori rizika i simptomi”
 • 2014. Novi Sad, 11-13.09. Aktuelnosti iz ginekološke endoskopije i onkofertiliteta, Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju – “Prezervacija fertiliteta kod početnog karcinoma endometrijuma”, predavanje po pozivu na skupu sa međunarodnim učešćem.
 • 2014. 58. Ginekološko-akušerska nedelja SLD, UGOS na GANSLD – “Endometrijalni karcinom – gde smo sada” – predavanje po pozivu
 • 2014. 58. Ginekološko-akušerska nedelja SLD, UGOS na GANSLD – ” Savremeni pristup u hirurškom lečenju maligniteta materičnog tela” –  predavanje po pozivu
 • 2014. Edukativni kurs podržan i uvršten u kalendar ESGO aktivnosti za 2014 – IOV, Novi Sad  – “Tumori tela materice- novi trendovi u dijagnostici i terapiji” – “Primena detekcije limfnog čvora čuvara kod endometrijalnog karcinoma” – predavanje po pozivu
 • 2014. Simpozijum 32. Smederevski dani, “Urogenitalni tumori – odabrana poglavlja”. Tema: ” Savremeni pristup lečenju karcinma materičnog tela” – predavanje po pozivu
 • 2013. Stručni sastanak, redovne sednice Predsedništva GAK SLD, In-pharm – “Lečenje maligniteta materičnog tela – savremeni apsekti” – predavanje po pozivu
 • 2012. “Evolucija u dijagnostici i lečenju karcinoma jajnika” – predavanje po pozivu, Mećavnik,.
 • 2011. 48 Kancerološka nedelja i 25 Stručni sastanak medicinskih sestara-tehničara onkoloških institucija Republike Srbije – “Savremeni pristupi hirurškom lečenju karcinoma materičnog tela” – predavanje po pozivu
 • 2000. Magistarski rad „Rekonstruktivni operativni zahvati urođenih anomalija ženskih genitalnih organa i njihov značaj za kvalitet života pacijenata“, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, mentor ass. dr Snežana Rakić, komisija prof. dr Sava Perović, prof. dr Mirjana Mijač
 • 1996. Terapijska primena ultrazvuka. Diplomski rad